Opdracht 3

Wijs een volgorde van kandidaten aan.

Om de beurt antwoorden 1 woord overhoring uit het Zuid Afrikaans.

Bij goed antwoord: 100 Euro in de pot

Bij fout antwoord stopt de opdracht.